Όροι χρήσης

1. Ορισμοί και ερμηνείες

"Συμφωνία" - συλλογικά, οι διατάξεις αυτής της "Συμφωνίας", οποιωνδήποτε Ειδικών Διατάξεων και κάθε Φόρμα Παραγγελίας.

"Φόρμα παραγγελίας" - το αίτημά σας για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα υπηρεσιών επί πληρωμή, το οποίο υποβάλλεται στη διεύθυνση https://www.merchantpro.gr/plans που διέπεται εξ ολοκλήρου από την παρούσα Συμφωνία.

"Υπηρεσία" - σειρά εργαλείων και λειτουργιών που παρέχονται από το MerchantPro και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός διαδικτυακού καταστήματος.

"Φιλοξενία" - υπηρεσία που παρέχεται από το MerchantPro που επιτρέπει σε εταιρείες να αποθηκεύουν ηλεκτρονικά δεδομένα, τα οποία ενδέχεται ή όχι να είναι προσβάσιμα από το κοινό, και να χρησιμοποιούν δικούς τους τομείς, δικούς υποτομείς - domain ή υποτομείς "domain.MerchantPro.com", λαμβάνοντας τον απαραίτητο χώρο στους Διακομιστές της MerchantPro.

"Τεχνική δυσκολία" – τεχνική παρατυπία που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών στο σύνολό τους.

"Προγραμματισμένη συντήρηση" - οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται με σκοπό τη διατήρηση των υπηρεσιών σε καλές συνθήκες που εκτελούνται στην πλατφόρμα της MerchantPro που ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας.

"Ειδοποίηση" - γραπτή επικοινωνία που αποστέλλεται μέσω email ή εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ενότητα της πλατφόρμας της MerchantPro, σχετικά με οποιαδήποτε προγραμματισμένη συντήρηση που μπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας. Το MerchantPro θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσει τον Πελάτη για την προγραμματισμένη συντήρηση τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα.

"Μέρος" - οποιοσδήποτε από τους υπογράφοντες την παρούσα Συμφωνία.

"Πακέτο σύνδεσης" - κόστος των Υπηρεσιών που παραγγέλνει ο Πελάτης, συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου επιλογών και λειτουργιών, με τη διαθέσιμη μορφή στη διεύθυνση https://www.merchantpro.gr/plans, που μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τον Πάροχο Υπηρεσιών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο πελάτης θα ειδοποιηθεί μεμονωμένα, εάν είναι απαραίτητο, για οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμολόγηση που επηρεάζει την παραγγελία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πακέτο σύνδεσης τιμολόγησης που παραγγέλθηκε από τον Πελάτη θα αναφέρεται στη φόρμα Παραγγελίας που προστίθεται στο τιμολόγιο.

"Υποστήριξη" - το κέντρο τεχνικής υποστήριξης της MerchantPro, διαθέσιμο μέσω email στο support@merchantpro.gr, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 09.00 - 18.00 (GMT + 2) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.merchantpro.gr/info/contact.

"Κανονική χρήση" - χρήση των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παραγγελία που έθεσε ο Πελάτης μέσω της φόρμας Παραγγελίας, αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο η Υπηρεσία προσφέρθηκε και προοριζόταν από την MerchantPro, εντός των ορίων χωρητικότητας και των λειτουργιών που διατίθενται και δεσμεύονται από τις διατάξεις του το παρόν Συμφωνητικό και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του MerchantPro.

"Όροι Παροχής Υπηρεσιών" – κανόνες που ο Χρήστης πρέπει να συμφωνήσει να τηρεί προκειμένου να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία, που διατίθεται στη διεύθυνση https://www.merchantpro.gr/info/terms. Οι κανόνες ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

"Γραφικό στοιχείο – μαραφέτι – προσθήκη -Widget" - εφαρμογή ή στοιχείο μιας διεπαφής λογισμικού, που επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί μια λειτουργία ή να έχει πρόσβαση σε μια υπηρεσία.


2. Πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης

2.1 Οι ακόλουθοι "Όροι Χρήσης" είναι οι κανόνες και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχονται σε εσάς από τον ιστότοπο της MerchantPro (ο "Ιστότοπος") και οι Υπηρεσίες (οι "Υπηρεσίες").

2.2 Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο (περιήγηση, εγγραφή) ή χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης, γι’ 'αυτό παρακαλούμε να τους ελέγχετε περιοδικά. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του Ιστότοπου ή / και των Υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν.


3. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

3.1 Κάνουμε συνεχώς βελτιώσεις στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες που σας παρέχουμε, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές στους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες (θα αναφέρεται περαιτέρω ως "εσείς" ή "οι χρήστες").

Όλες οι αλλαγές που αφορούν τις χρεώσεις και τις τιμές θα ισχύσουν 7 ημέρες μετά τη δημοσιοποίησή τους στη σχετική ενότητα του ιστότοπου. Όλες οι άλλες αλλαγές τίθενται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσης στον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αποδέχεστε όλες αυτές τις αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε με όλες αυτές τις αλλαγές, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του Ιστότοπου ή / και των Υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν.


4. Περιγραφή υπηρεσίας

4.1 Το MerchantPro παρέχει μια σειρά εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες για τη δημιουργία και τη διαχείριση ενός διαδικτυακού καταστήματος και φιλοξενεί τα διαδικτυακά καταστήματα στους διακομιστές του, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα από τρίτους, χρήστες του Διαδικτύου.

4.2 Ο Πελάτης δηλώνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι ο θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό, με τις πολιτικές απορρήτου που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.merchantpro.gr/info/privacy και με τους ισχύοντες νόμους (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων) σε πολιτικές και νόμους που σχετίζονται με το ανεπιθύμητο περιεχόμενο, το απόρρητο, τη βλασφημία, τη δυσφήμιση κ.λπ.). Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να κρατήσει αβλαβές το MerchantPro έναντι οποιωνδήποτε ζημιών, απωλειών, υποχρεώσεων, διακανονισμών, προστίμων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό των εξόδων και εύλογων αμοιβών δικηγόρων) σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια που προκύπτει από φερόμενη παραβίαση των ανωτέρω. ή άλλους κανόνες δημόσιας τάξης. Παρόλο που η MerchantPro δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί το περιεχόμενο που παρέχεται από τον Πελάτη ή τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, η MerchantPro μπορεί να επιλέξει να το πράξει και μπορεί να αφαιρέσει οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο ή να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών που πιστεύει ότι ενδέχεται (ή φέρεται να) παραβιάζει των προαναφερθέντων και άλλων κανόνων δημόσιας τάξης.

4.3 Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά όλες τις αντιλήψεις ή προηγούμενες συμφωνίες, όλες τις δηλώσεις ή άλλες επικοινωνίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μεταξύ Πελάτη και της MerchantPro, ανεξάρτητα από την προφορική ή οποιαδήποτε γραπτή μορφή. Το παρόν Συμφωνητικό δεν ακυρώνει τις προηγούμενες υποχρεώσεις σας για την πληρωμή τυχόν εκκρεμών χρεώσεων που οφείλονται στην MerchantPro για παρεχόμενες Υπηρεσίες.


5. Διάρκεια της συμφωνίας

5.1Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής σας με την "αποδοχή" οποιουδήποτε από τους ομολόγους της ("Ημερομηνία έναρξης ισχύος") και θα εξακολουθήσει να ισχύει εκτός και έως ότου καταγγελθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

5.2 Κάθε Παραγγελία τίθεται σε ισχύ από την στιγμή που η MerchantPro λάβει την πληρωμή που αντιστοιχεί στις παραγγελίες των Υπηρεσιών και θα συνεχίσει να ισχύει έως ότου: (α) η σχετική Φόρμα Παραγγελίας τερματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ή της Φόρμας Παραγγελίας ; ή (β) η παρούσα Συμφωνία και όλα τα παρελκόμενα αυτής λήξουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

5.3 Εάν δεν υποβάλετε νέα παραγγελία για τις Υπηρεσίες μετά τον τερματισμό της τρέχουσας παραγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις της, η MerchantPro θα υποβαθμίσει / περιορίσει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό σας κατάστημα ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμο σε τρίτους, χρήστες του Διαδικτύου. Θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη σας και θα μπορείτε να κάνετε μια νέα παραγγελία για τις Υπηρεσίες.

5.4 Η παρούσα συμφωνία ισχύει για απροσδιόριστο χρόνο. Το Συμφωνητικό λήγει όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, ακυρώνοντας τον λογαριασμό σας, εάν ο λογαριασμός σας ακυρωθεί αυτόματα από το σύστημα - κατάσταση που μπορεί να προκύψει εάν δεν καταχωριστεί δραστηριότητα στον λογαριασμό σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών ή εάν η MerchantPro αναστείλει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες, ως συνέπεια της παραβίασης οποιασδήποτε ρήτρας της παρούσας Συμφωνίας.

5.5 Οι Υπηρεσίες για τις οποίες χρεώνεστε, θα σταματήσουν να σας παρέχονται από την MerchantPro, μόλις λήξει το πακέτο συνδρομής που αγοράσατε, σύμφωνα με την αντίστοιχη φόρμα παραγγελίας.


6. Πληρωμές

6.1 Πελάτης συμφωνεί να πληρώσει εκ των προτέρων στην MerchantPro όλες τις χρεώσεις που ισχύουν για το πρόγραμμα εξυπηρέτησης που έχουν επιλεγεί μέσω της Φόρμας Παραγγελίας, όπως διατίθεται στη διεύθυνση https://www.merchantpro.gr/plans και ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, όλων των εφαρμοστέων φόρων. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάζουν από την MerchantPro κατά καιρούς, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6.2 Η πληρωμή του Πελάτη προς την MerchantPro θα πρέπει να θεωρείται έγκυρη όταν και μόνο η MerchantPro λάβει το ποσό που αναλογεί για τις αγορασμένες Υπηρεσίες και μόνο τότε θα λάβετε πρόσβαση στις παραγγελίες των αγορασμένων Υπηρεσιών.

6.3 Σε περίπτωση αποτυχίας καταβολής των εφαρμοστέων τελών ή / και χρεώσεων σε προθεσμίες, η MerchantPro μπορεί να περιορίσει, να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά τον λογαριασμό σας και να ακυρώσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

6.4 Η MerchantPro θα εκδώσει τιμολόγιο εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της πληρωμής. Ο πελάτης μπορεί να κατεβάσει το τιμολόγιο από τον λογαριασμό χρήστη του.


7. Πρόσβαση στον ιστότοπο και τις υπηρεσίες

7.1 Η MerchantPro χορηγεί στον Πελάτη άδεια πρόσβασης στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες της MerchantPro υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Όλοι οι πραγματικοί χρήστες που εκπροσωπούν τον Πελάτη ή ο ίδιος ο Πελάτης πρέπει να είναι άνω των 18 ετών για να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες που παρέχονται από το MerchantPro.
 2. Ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς, όπως απαιτείται από τη διαδικασία εγγραφής ή σε άλλες ενότητες του Ιστότοπου και συμφωνεί να διατηρήσει και να ενημερώσει αυτές τις πληροφορίες όπως απαιτείται για να τις διατηρήσει ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς. Το MerchantPro διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, εάν ανακαλυφθεί ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τους Χρήστες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω. Η MerchantPro διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή ή να ακυρώσει λογαριασμούς που θεωρεί ακατάλληλους.
 3. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς, οποιαδήποτε πτυχή ή μέρος της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών.
 4. Απαγορεύονται αυστηρά τυχόν παρεμβάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία στον Ιστότοπο.
 5. Απαγορεύεται αυστηρά η παρέμβαση ή η διακοπή της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ή των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, εκτός από τις αλλαγές που είναι απαραίτητες για την καλύτερη χρήση της Ιστοσελίδας.
 6. Απαγορεύεται αυστηρά η δυσφήμιση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρενόχληση ή προσβολή της ιδιωτικής ζωής άλλων μελών.
 7. Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή ανεπιθύμητου ή μη εξουσιοδοτημένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού. Η ανάληψη τέτοιων ενεργειών θα οδηγήσει στην αυτόματη αναστολή του λογαριασμού πελάτη / χρήστη. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Δεν μπορούμε και δεν θα ελέγξουμε εάν το όνομα τομέα ή υποτομέα (domain – subdomain) που επιλέγετε ή η χρήση που κάνετε από το όνομα τομέα παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων. Σας παροτρύνουμε να ερευνήσετε για να δείτε εάν το όνομα τομέα που επιλέγετε ή η χρήση του παραβιάζει νομικά δικαιώματα άλλων. Ο Πελάτης αναγνωρίζει τον εαυτό του υπεύθυνο για όλες τις ενέργειες που παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων. Εάν τέτοιες ενέργειες μπορούν να εντοπιστούν στον Πελάτη, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε αυτόν τον λογαριασμό πελάτη
 9. Η MerchantPro διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει λογαριασμούς που χρησιμοποιούν ονόματα τομέων ή υποτομέων που είναι επιβλαβή, απειλητικά, καταχρηστικά, παρενοχλητικά, δυσφημιστικά, χυδαία, άσεμνα, επεμβατικά στο απόρρητο κάποιου άλλου, μίσους ή που αλλιώς υποβαθμίζουν ή εκφοβίζουν άτομα ή ορισμένες ομάδες βάσει θρησκείας , φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, φυλή, εθνικότητα, ηλικία ή αναπηρία κ.λπ..
 10. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των Υπηρεσιών με σκοπό τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες θεωρούνται παράνομες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες αυτές οι δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε αναστολή του λογαριασμού χρήστη. Κανένας Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για να παρέχει, να πουλά ή να προσφέρει για να πουλήσει τα ακόλουθα: προϊόντα ρεπλίκα (μαϊμού, ιμιτασιόν, μη γνήσια) , ελεγχόμενες ουσίες, παράνομα ναρκωτικά και ουσίες, όπλα, πειρατικά υλικά, οδηγίες για την κατασκευή, συναρμολόγηση ή απόκτηση παράνομων αγαθών ή όπλων οποιουδήποτε είδους για να επιτεθούν σε άλλους, πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση του εμπορικού σήματος ή για την καταστροφή της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των πληροφοριών άλλων πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για να βλάψουν ανθρώπους ή ζώα.
 11. Εάν ένας Πελάτης / Χρήστης δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του για περισσότερο από 6 μήνες, τότε η πρόσβαση στις Υπηρεσίες ενδέχεται να ανασταλεί προσωρινά και τα διαδικτυακά καταστήματα που σχετίζονται με αυτόν τον λογαριασμό δεν θα είναι πλέον ορατά. Εάν δεν καταχωριστεί περαιτέρω δραστηριότητα στον αντίστοιχο λογαριασμό μετά την αναστολή του, η MerchantPro διατηρεί το δικαίωμα να εξαλείψει οριστικά τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή και όλο το σχετικό περιεχόμενό τους από το σύστημα.
 12. Εάν ο Πελάτης / Χρήστη δεν ανανεώσει το πακέτο συνδρομής του για το ηλεκτρονικό του κατάστημα πριν από την ημερομηνία λήξης του πακέτου συνδρομής, τότε το ηλεκτρονικό κατάστημα απενεργοποιείται αυτόματα και δεν είναι πλέον ορατό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα επανενεργοποιηθεί, αφού επιβεβαιωθεί η ανανέωση της συνδρομής για αυτό το κατάστημα και επιβεβαιωθεί η πληρωμή.
 13. Η MerchantPro διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση υποψιών σχετικά με την αυθεντικότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών.
 14. Ο Πελάτης / Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και για όλο το περιεχόμενο που μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών. Η MerchantPro δεν φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη ή τρίτων για απώλεια κερδών ή ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες.
 15. Η χρήση των Υπηρεσιών της MerchantPro δεν εγγυάται την έγκριση της εγγραφής του χρήστη για τις υπηρεσίες σύγκρισης τιμών που προσφέρονται από τον ιστότοπο ShopMania – MerchantPro
 16. Η παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας θα οδηγήσει αυτόματα στον τερματισμό του λογαριασμού χρήστη σας.
 17. Όλα τα τέλη που καταβάλλονται στο παρόν δεν επιστρέφονται, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο. Η MerchantPro μπορεί να παρέχει επιστροφή χρημάτων εντός των πρώτων 15 ημερών μετά την πρώτη αγορά του Χρήστη. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για την πρώτη αγορά - παραγγελία που θα πραγματοποιηθεί στο MerchantPro.
 18. Ο Πελάτης / Χρήστης μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή. Με την ακύρωση ενός λογαριασμού χρήστη, τα διαδικτυακά καταστήματα που σχετίζονται με τον λογαριασμό δεν θα είναι πλέον ορατά. Οι λογαριασμοί που έχουν ακυρωθεί, τα σχετικά ηλεκτρονικά καταστήματα και όλες οι πληροφορίες τους θα διαγραφούν οριστικά, εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν ενεργοποιηθεί εντός 1 μηνός από την ημερομηνία ακύρωσης. Για να επανενεργοποιηθεί ο λογαριασμός, ο Χρήστης πρέπει να συνδεθεί και να επιβεβαιώσει την επανενεργοποίηση.

7.2 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την MerchantPro ο Πελάτης / Χρήστης πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό στον Ιστότοπο. Ο πελάτης θα λάβει έναν κωδικό πρόσβασης και έναν προσδιορισμό λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και των πληροφοριών λογαριασμού, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται βάσει του κωδικού πρόσβασης και / ή του λογαριασμού. Δεν θα πρέπει να θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν μη εξουσιοδοτημένα άτομα κάνουν χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού. Τυχόν υποψίες για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού χρήστη σας πρέπει να κοινοποιούνται αμέσως και σωστά στη διεύθυνση support@merchantpro.gr. Το MerchantPro δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον Πελάτη εάν προκύψουν τέτοιες καταστάσεις.

7.3 Ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα μέσα (όπως scripts) για πρόσβαση στον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ή για τη συλλογή πληροφοριών από αυτούς.

7.4 Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους ή πόρους μπορεί να παρέχονται από την MerchantPro ή από τρίτους συνεργάτες. Καθώς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος σε αυτούς τους ιστότοπους και πόρους, χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η MerchantPro δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστότοπων ή πόρων, ότι δεν υποστηρίζουμε και ότι η MerchantPro δεν είναι υπεύθυνη ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο, διαφήμιση, προϊόντα, πληροφορίες προϊόντος ή οποιοδήποτε άλλο υλικό διατίθεται σε ή μέσω αυτών των ιστότοπων. Επιπλέον, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκλήθηκε, ή φέρεται να προκληθεί, από τη χρήση τέτοιων εξωτερικών πόρων δεν θα λογοδοτεί στην MerchantPro ή σε τρίτους.

7.5 Για κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται σε σχέση με τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι σαν παραλήπτης των υπηρεσιών έχει επίσης συμφωνήσει να λάβει τέτοιου είδους επικοινωνία και ότι δεν θα εμπλακεί στην πράξη αποστολής ανεπιθύμητων email.

7.6 Η MerchantPro διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει το αίτημά σας για χρήση άλλων υπηρεσιών ShopMania.

7.7 Για να αποκτήσει πρόσβαση στις Υπηρεσίες που παρέχονται από την MerchantPro, ο Πελάτης / Χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένη εταιρεία. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την MerchantPro δεν προορίζονται για χρήση από ιδιώτες.


8. Ευθύνη για το περιεχόμενο

8.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει την ευθύνη του για όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα, το κείμενο, τις φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, τα μηνύματα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό του κατάστημα.

8.2 Ο Πελάτης δεσμεύεται ότι είναι ο κάτοχος όλων των υλικών / περιεχομένων που έχουν αναρτηθεί και ο Πελάτης εγγυάται πλήρως ότι θα διατηρήσει το MerchantPro αβλαβές σε όλες τις καταστάσεις, λαμβάνοντας όλες τις κατάλληλες συγκαταθέσεις ή άδειες από τρίτα μέρη πριν χρησιμοποιήσει το υλικό τους / περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής και διανομής στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή σε άλλα κανάλια.

8.3 Ο Πελάτης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί υποτομείς ή τομείς ή να δημοσιεύει οποιοδήποτε Περιεχόμενο που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους, εκτός εάν έχει τη συγκατάθεση των κατόχων να πραγματοποιήσει τέτοια ενέργεια.

8.4 Ο Πελάτης δεν θα δημοσιεύσει περιεχόμενο που ενδέχεται να βλάψει την MerchantPro ή άλλα τρίτα μέρη.

8.5 Ο Πελάτης δεν θα δημοσιεύσει περιεχόμενο που είναι ψευδές, ανακριβές, παράνομο, επιβλαβές, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, χυδαίο, προσβλητικό απόρρητο ή που προσβάλλει ή εκφοβίζει άτομα ή ομάδες ατόμων σε σχέση με το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή αναπηρίες.

8.6 Ο Πελάτης δεν θα δημοσιεύσει περιεχόμενο που προωθεί παράνομες δραστηριότητες.

8.7 Ο Πελάτης δεν θα δημοσιεύσει ή θα διανείμει Περιεχόμενο που περιέχει ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, "ανεπιθύμητη αλληλογραφία", "spam" ή ανεπιθύμητες πληροφορίες.


9. Πολιτικές σχετικά με τα MerchantPro Widgets

9.1 Πελάτες / Χρήστες που δημιουργούν και καθιστούν διαθέσιμο στο κοινό ένα widget MerchantPro, όπως το MiniShop Widget, πρέπει να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες πολιτικές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές, η MerchantPro διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον λογαριασμό MerchantPro του Πελάτη ή / και να απενεργοποιήσει τα widget του ανά πάσα στιγμή.

9.2 Επειδή η MerchantPro μπορεί να αλλάξει πολιτικές ανά πάσα στιγμή, ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για ενημερώσεις. Είναι ευθύνη του Πελάτη να ενημερώνεται και να τηρεί τις πολιτικές που δημοσιεύονται εδώ.

9.3 Οι πελάτες δεν μπορούν να τοποθετούν τα γραφικά στοιχεία MerchantPro σε σελίδες που εμφανίζουν περιεχόμενο που παραβιάζει τις ακόλουθες οδηγίες περιεχομένου.

9.4 Οι ιστότοποι όπου δημοσιεύονται τα γραφικά στοιχεία MerchantPro ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν ή να συνδέονται με:

 1. Πορνογραφία, περιεχόμενο για ενηλίκους ή για ενήλικες
 2. Βίαιο περιεχόμενο
 3. Περιεχόμενο που σχετίζεται με φυλετική μισαλλοδοξία ή υπεράσπιση εναντίον οποιουδήποτε ατόμου, ομάδας ή οργανισμού
 4. Υπερβολική βλασφημία
 5. Περιεχόμενο hacking / cracking
 6. Περιεχόμενο που σχετίζεται με τζόγο ή καζίνο
 7. Παράνομα ναρκωτικά και περιεχόμενο ναρκωτικών
 8. Πωλήσεις μπύρας ή αλκοόλ
 9. Πωλήσεις καπνού ή προϊόντων που σχετίζονται με τον καπνό
 10. Πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 11. Πωλήσεις όπλων ή πυρομαχικών (π.χ. πυροβόλα όπλα, εξαρτήματα πυροβόλων όπλων, μαχαίρια μάχης, όπλα αναισθητοποίησης)
 12. Πωλήσεις προϊόντων που είναι αντίγραφα ή απομιμήσεις σχεδιαστών ή άλλων προϊόντων
 13. Πωλήσεις ή διανομή μαθημάτων ή δοκίμια μαθητών
 14. Περιεχόμενο σχετικά με προγράμματα που αποσκοπούν στην αποζημίωση των χρηστών για κλικ σε διαφημίσεις ή προσφορές, πραγματοποίηση αναζητήσεων, πλοήγηση σε ιστότοπους ή ανάγνωση email
 15. Οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που είναι παράνομο, προωθεί παράνομη δραστηριότητα ή παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα άλλων
 16. Παράνομες λήψεις, torrents, μηχανές αναζήτησης torrent κ.λπ.

9.5. Οι ιστότοποι όπου δημοσιεύονται τα MerchantPro Widgets πρέπει να συμμορφώνονται με τις κοινώς αποδεκτές και σεβαστές οδηγίες ποιότητας ιστού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

 1. Οι ιστότοποι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν cloaking ή ύπουλες ανακατευθύνσεις.
 2. Οι ιστότοποι δεν πρέπει να περιλαμβάνουν σελίδες με κακόβουλη συμπεριφορά, όπως ηλεκτρονικό ψάρεμα - phishing ή εγκατάσταση ιών, trojans ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.
 3. Οι ιστότοποι ενδέχεται να μην αλλάξουν τις προτιμήσεις των χρηστών, να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε ανεπιθύμητους ιστότοπους, να ξεκινήσουν λήψεις, να περιλαμβάνουν κακόβουλο λογισμικό ή να περιέχουν αναδυόμενα παράθυρα ή αναδυόμενα παράθυρα που παρεμβαίνουν στην πλοήγηση ιστότοπων.

10. Αποποίηση εγγύησης και ευθυνών

10.1 Ο Πελάτης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με δική του ευθύνη. Εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία ή όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η MerchantPro δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα. Ούτε παρέχει καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από τη χρήση των Υπηρεσιών. Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και η MerchantPro αποποιείται όλες τις ευθύνες, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.


11. Νομικές υποχρεώσεις και όρια ευθύνης

11.1 Οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται ή προκύπτει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης ή φερόμενης / υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους που μπορεί να οδηγήσει σε τρίτο μέρος ζητώντας αξιώσεις ή / και ζημίες σε εμάς και τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους μας, θα αναληφθούν πλήρως, θα καλυφθούν και θα αποζημιωθούν από εσάς.

11.2 Οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά στο σύστημα υπολογιστή του Πελάτη ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας δεν θα φέρει την ευθύνη της MerchantPro. Σε καμία περίπτωση, η MerchantPro δεν εγγυάται την ακεραιότητα των αρχείων που μπορείτε να κατεβάσετε ή ότι είναι απαλλαγμένα από ιούς, μόλυνση ή άλλους τύπους απειλών.

11.3 Σε καμία περίπτωση η MerchantPro δεν πρέπει και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας, αυστηρής ευθύνης ή άλλως), για τυχόν έμμεσες, τιμωρητικές, ειδικές, παραδειγματικές, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, απώλειας αποταμιεύσεις, απώλεια κέρδους, απώλεια καλής θέλησης, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή διακοπή της επιχείρησης), ακόμη και αν ειδοποιηθούν εκ των προτέρων για τη δυνατότητα αυτή.

11.4 Η MerchantPro δεν πρέπει και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από άμεσες ή έμμεσες ενέργειες του Πελάτη. Εάν τα δεδομένα, ανάλογα με τη φύση τους, μπορούν να ανακτηθούν, η ανάκτηση είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει ανάκτηση δεδομένων εντός 72 ωρών από τη διαγραφή, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές στον λογαριασμό χρήστη του. Η MerchantPro δεν εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που χάνονται μπορούν να ανακτηθούν και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακεραιότητα των ανακτημένων δεδομένων.

11.5 Η MerchantPro δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που παρέχεται από τον Πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, στο βαθμό που η MerchantPro πρέπει να έχει αξιώσεις από πελάτες ή τρίτα μέρη, η MerchantPro μεταβιβάζει αμέσως την ευθύνη για αυτές τις αξιώσεις στον Πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποδεχθεί και να δώσει άμεσα αποτελέσματα στη μεταβίβαση της ευθύνης.

11.6 Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρει ευθύνη έναντι του άλλου μέρους για βλάβες που συμβαίνουν εκτός της σφαίρας επιρροής των συμβαλλομένων μερών (ανωτέρα βία, σφάλμα τρίτου, αστοχία δικτύων επικοινωνίας και πύλες άλλων φορέων εκμετάλλευσης ή βλάβες που βρίσκονται εντός του πεδίου κινδύνου άλλων παρόχων δικτύου, κ.λπ.).

11.7 Η MerchantPro δεν πρέπει και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την αυτόματη και οριστική εξάλειψη από το σύστημα λογαριασμών που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή λόγω αδράνειας του σχετικού περιεχομένου τους.


12. Αποζημίωση

12.1 Πελάτης συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να κρατήσει αβλαβή την MerchantPro και τους υπευθύνους, διευθυντές, ιδιοκτήτες, πράκτορες, υπαλλήλους, συμβούλους και λοιπούς, από και κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, ενεργειών, απαιτήσεων, ευθύνης, ζημιών (συμπεριλαμβανομένων νομικών και επαγγελματικών αμοιβών) που διεκδικείται από οποιονδήποτε τρίτο μέρος και προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, τη συμπεριφορά του Πελάτη, το περιεχόμενο, τις επικοινωνίες, την υποτιθέμενη παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή τα δικαιώματα απορρήτου ή παραβίαση αυτής της Συμφωνίας


13. Περιορισμός των διορθωτικών μέτρων

13.1 Ο Πελάτης συμφωνεί ότι εάν η MerchantPro παραβιάσει το παρόν Συμφωνητικό, η μοναδική και αποκλειστική λύση του θα είναι να τερματίσει το παρόν Συμφωνητικό και τη σχέση σας με τη MerchantPro. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η υπηρεσία ή παροχή δεν εκπληρώνει τον ουσιαστικό του σκοπό.


14. Διαθεσιμότητα υπηρεσίας

14.1 Η MerchantPro διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη δομή και τη διεπαφή οποιασδήποτε σελίδας του ιστότοπου MerchantPro ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και να αναστείλει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες προσωρινά ή μόνιμα, μερικώς ή συνολικά. Η MerchantPro θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι σας μέχρι την ημερομηνία λήξης των πακέτων συνδρομής υπηρεσίας που έχετε πληρώσει εκ των προτέρων.


15. Άλλες διατάξεις

15.1 Και τα δύο Μέρη δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν με αυστηρή εμπιστοσύνη όλα τα δεδομένα, τις πληροφορίες και τα έγγραφα που γνωρίζουν βάσει της συνεργασίας τους και τα οποία υπόκεινται σε απόρρητο. Η διαβίβαση τέτοιων πληροφοριών ή η χρήση τους σε τρίτους, απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση του άλλου μέρους στη Σύμβαση. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβάλλουν επίσης τις υποχρεώσεις απορρήτου, τις οποίες έχουν αναλάβει σε όλους όσους έχουν εμπιστευτεί από τα μέρη πληροφορίες ή υπηρεσίες που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για ανακοινώσεις που γίνονται αποκλειστικά για εσωτερική διανομή ή κοινοποίηση σε μέρη που υποχρεούνται από νόμο ή σύμβαση να σιωπήσουν για τέτοια θέματα. Οι εξαιρέσεις από τις διατάξεις αυτού του στοιχείου περιλαμβάνουν: αναφορά των συμβαλλομένων μερών και γενικές περιγραφές του αντικειμένου της Συμφωνίας σε δελτία τύπου, προσφορές ή άλλα έγγραφα μάρκετινγκ που ανήκουν στα μέρη της Συμφωνίας. Ανεξάρτητα από τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, για οποιονδήποτε λόγο, οι υποχρεώσεις σύμφωνα με αυτό το στοιχείο θα πρέπει να υφίστανται κατά τη διάρκεια 12 (δώδεκα) μηνών ακόμη και μετά τη λήξη της Συμφωνίας.

15.2 Η MerchantPro μπορεί να εκχωρήσει τρίτα μέρη για την παροχή των οφειλόμενων Υπηρεσιών.

15.3 NΔεν δημιουργείται εταιρική σχέση, κοινοπραξία ή απασχόληση ως αποτέλεσμα της παρούσας Συμφωνίας, και ο πελάτης δεν έχει καμία εξουσία οποιουδήποτε είδους να δεσμεύσει την MerchantPro από κάθε άποψη.

15.4 Εάν μεμονωμένες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας είναι εν όλων ή εν μέρει άκυρες, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της υπόλοιπης Σύμβασης. Τα μέρη δεσμεύονται να αντικαταστήσουν τις άκυρες διατάξεις με έγκυρες, έτσι ώστε ο οικονομικός στόχος που επιδιώκεται με την παρούσα συμφωνία να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πληρέστερος. Αυτό ισχύει αναλόγως εάν υπάρχει ανεπιθύμητο κενό στις διατάξεις ή τις διατάξεις που είναι ανέφικτες.

15.5 Όλες οι νομικές σχέσεις που απορρέουν από αυτήν τη συμβατική σχέση υπόκεινται στους Ευρωπαϊκούς ισχύοντες νόμους.

15.6 Ο μόνος τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση είναι η αντίστοιχη έδρα της MerchantPro ή, εάν το αποφασίσει η MerchantPro, ο τόπος της επιχείρησής σας.

15.7 Η παρούσα Σύμβαση έχει εκτελεστεί στην Αγγλική γλώσσα, η οποία θα είναι η δεσμευτική και ελεγκτική γλώσσα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την έννοια και την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας.


16. Πληροφορίες εμπορικού σήματος

16.1 Το "MerchantPro" και το λογότυπο MerchantPro είναι εμπορικά σήματα της ShopMania BIZ. Συμφωνείτε να μην εμφανίσετε ή να χρησιμοποιήσετε, με οποιονδήποτε τρόπο, το εμπορικό σήμα MerchantPro ή οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη άδεια από την Шопмания БИЗ ООД.


Προσθήκη - Όροι επεξεργασίας δεδομένων

1. Ορισμοί

"Νομοθεσία για την προστασία δεδομένων" οι ευρωπαϊκές οδηγίες 95/46 / ΕΚ και 2002/58 / ΕΚ, καθώς και κάθε νομοθεσία ή / και κανονισμός που εφαρμόζει ή εκδίδεται σύμφωνα με αυτές ή τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιαδήποτε από αυτές (συμπεριλαμβανομένου του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

"Επεξεργαστής δεδομένων", "Υποκείμενο δεδομένων", "Ελεγκτής δεδομένων", "Ελεγκτής", "Επεξεργαστής", "Επεξεργασία", "Υποεπεξεργαστής" ερμηνεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

"Προσωπικά Δεδομένα" ("Προσωπικά Δεδομένα Υποκειμένων Δεδομένων") όπως χρησιμοποιούνται σε αυτό το Παράρτημα σημαίνει πληροφορίες σχετικά με ένα αναγνωρίσιμο ή αναγνωρισμένο Υποκείμενο Δεδομένων που επισκέπτεται ή συνεργάζεται με το κατάστημα του Πελάτη ("Ελεγκτής"), το οποίο η MerchantPro ("Επεξεργαστής Δεδομένων") διαδικασίες κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών.

"Υπηρεσίες" σημαίνει οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς, τον Πελάτη, από την MerchantPro, σύμφωνα με τις διατάξεις των Όρων χρήσης του MerchantPro.

"Υποεπεξεργαστής" σημαίνει τρίτα μέρη που εξουσιοδοτούνται βάσει αυτών των Όρων Επεξεργασίας Δεδομένων να έχουν λογική πρόσβαση και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να παρέχουν τμήματα των Υπηρεσιών και οποιαδήποτε σχετική τεχνική υποστήριξη

"Όρος" σημαίνει την περίοδο από τις 25 Μαΐου 2018 έως το τέλος της παροχής των Υπηρεσιών από την MerchantPro.

Όλοι οι άλλοι όροι σε αυτό το Παράρτημα θα έχουν τον ίδιο ορισμό όπως στη Συμφωνία.

2. Εισαγωγή

Αυτοί οι Όροι Επεξεργασίας Δεδομένων συνάπτονται από την MerchantPro και τον Πελάτη και συμπληρώνουν το Συμφωνητικό. Οι Όροι Επεξεργασίας Δεδομένων τίθενται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Αυτοί οι Όροι Επεξεργασίας Δεδομένων αντικατοπτρίζουν τη συμφωνία των μερών σχετικά με τους όρους που διέπουν την επεξεργασία και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σε σχέση με τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων.

3. Επεξεργασία δεδομένων

3.1 Συμφωνείτε ότι η MerchantPro θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα ως Επεξεργαστής Δεδομένων, μόνο με σκοπό να σας παρέχει τις Υπηρεσίες. Εάν η MerchantPro απαιτείται από το νόμο για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, τότε η MerchantPro θα σας παράσχει προηγούμενη ειδοποίηση σχετικά με αυτήν την απαίτηση, εκτός εάν η MerchantPro απαγορεύεται από το νόμο να παρέχει τέτοια ειδοποίηση.

3.2 MerchantPro θα σας ειδοποιήσει αμέσως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, όταν λάβετε έρευνα ή παράπονο από Υποκείμενο Δεδομένων ή Εποπτική Αρχή σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων της MerchantPro.

3.3 Το MerchantPro θα εφαρμόσει και θα διατηρήσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά, κλοπή, αλλοίωση ή αποκάλυψη. Αυτά τα μέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη βλάβη που μπορεί να προκληθεί από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή, ζημιά ή κλοπή Προσωπικών Δεδομένων και κατάλληλα για τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων που πρόκειται να προστατευθούν.

3.4 Η MerchantPro θα σας ειδοποιήσει αμέσως μόλις ενημερωθεί και επιβεβαιώσει τυχόν τυχαία, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, αποκάλυψη ή πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα.

3.5 Η MerchantPro θα διασφαλίσει ότι το προσωπικό του που έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα υπόκειται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που περιορίζουν την ικανότητά τους να αποκαλύπτουν τα Προσωπικά Δεδομένα.

3.6 Κατά τη διάρκεια της παροχής των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η MerchantPro μπορεί να χρησιμοποιεί Υποεπεξεργαστές για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η χρήση της MerchantPro και οποιουδήποτε συγκεκριμένου Υποεπεξεργαστή για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να συμμορφώνεται με τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων και πρέπει να διέπεται από σύμβαση μεταξύ MerchantPro και Υποεπεξεργαστή. Επιτρέπεται στη MerchantPro να χρησιμοποιεί τους ίδιους Υποεπεξεργαστές που έχουν ήδη συνάψει η MerchantPro έως τις 25 Μαΐου 2018.

3.7 Η MerchantPro θα βοηθήσει τον Πελάτη σε σχέση με όλα τα αιτήματα πρόσβασης σε Προσωπικά Δεδομένα, όπως ορίζεται από τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων. Εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να επεξεργαστεί αυτά τα αιτήματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργικότητα που παρέχεται στον Πελάτη ως μέρος των Υπηρεσιών και ο χειρισμός τέτοιων αιτημάτων απαιτεί την άμεση παρέμβαση της MerchantPro, η MerchantPro μπορεί να χρεώσει ένα τέλος, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με το χρόνο που αφιερώνει η MerchantPro για να βοηθήσει τον Πελάτη. Ο πελάτης θα ενημερωθεί εκ των προτέρων για τέτοια τέλη.

3.8 Η MerchantPro θα επιτρέψει στον Πελάτη ή σε έναν ελεγκτή τρίτου μέρους που έχει οριστεί από τον Πελάτη να διενεργεί ελέγχους (συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων) για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση της MerchantPro με τις υποχρεώσεις της βάσει αυτών των Όρων Επεξεργασίας Δεδομένων. Ο Πελάτης θα στείλει οποιοδήποτε αίτημα για έλεγχο σε γραπτή μορφή, 30 ημέρες νωρίτερα και η MerchantPro και ο Πελάτης θα συζητήσουν και θα συμφωνήσουν σχετικά με την εύλογη ημερομηνία έναρξης, το εύρος και τη διάρκεια και τους ελέγχους ασφάλειας και εμπιστευτικότητας που ισχύουν για οποιονδήποτε έλεγχο. Η MerchantPro μπορεί να αντιταχθεί σε οποιονδήποτε τρίτο ελεγκτή που ορίζεται από τον Πελάτη για τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου εάν ο ελεγκτής δεν είναι, κατά την εύλογη γνώμη της MerchantPro, κατάλληλος ειδικός ή ανεξάρτητος, ανταγωνιστής της MerchantPro ή άλλως προφανώς ακατάλληλος. Οποιαδήποτε τέτοια αντίρρηση από την MerchantPro θα απαιτήσει από τον Πελάτη να διορίσει άλλο ελεγκτή ή να διενεργήσει τον ίδιο τον έλεγχο. Η MerchantPro μπορεί να χρεώσει ένα τέλος για οποιονδήποτε έλεγχο. Η MerchantPro θα παράσχει στον Πελάτη περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ισχύουσα χρέωση και τη βάση του υπολογισμού της, πριν από οποιονδήποτε τέτοιο έλεγχο.

3.9 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή χρήση της Υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

3.10 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων πρόσβασης, των συστημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την άμεση ή έμμεση πρόσβαση στις Υπηρεσίες.

3.11 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων τα οποία ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει ή να αποθηκεύσει εκτός των τοποθεσιών που παρέχονται ως μέρος των Υπηρεσιών.

3.12 Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν τα Προσωπικά Δεδομένα, εάν τέτοια περιστατικά έχουν προκληθεί από την εσφαλμένη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη.

4. Τύποι προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

 • Δεδομένα λογαριασμού, όπως αναγνωριστικό λογαριασμού, αναγνωριστικό συσκευής, διεύθυνση IP, ιστορικό χρήσης υπηρεσίας κ.λπ.
 • Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση email, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου.
 • Ιστορικό δεδομένων και ιστορικό προϊόντων.
 • Εάν δοθούν οδηγίες από τον Πελάτη μετά τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη, άλλα πρόσθετα δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει η MerchantPro.

5. Κατηγορίες Υποκειμένων Δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα θα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες θεμάτων δεδομένων:

 • Υποκείμενα δεδομένων για τα οποία η MerchantPro συλλέγει προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή Υπηρεσιών στον Πελάτη. και / ή
 • Υποκείμενα δεδομένων για τα οποία μεταφέρονται προσωπικά δεδομένα στο MerchantPro σε σχέση με τις Υπηρεσίες από, κατόπιν εντολής ή για λογαριασμό του Πελάτη.

6. Διαγραφή δεδομένων

6.1 Διαγραφή κατά τη διάρκεια της περιόδου

 1. Εάν οι Υπηρεσίες παρέχουν στον Πελάτη την απαραίτητη λειτουργικότητα για να ξεκινήσει τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων, τότε η MerchantPro θα διαγράψει τέτοια Προσωπικά Δεδομένα από τα συστήματά της το συντομότερο δυνατό και εντός μέγιστης περιόδου 180 ημερών, εκτός εάν η νομοθεσία της Ε.Ε. ή των κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτεί αποθήκευση
 2. Εάν η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνει την επιλογή για τον Πελάτη να διαγράψει Προσωπικά Δεδομένα, τότε η MerchantPro θα συμμορφωθεί με οποιοδήποτε εύλογο αίτημα από τον Πελάτη για διευκόλυνση τέτοιας διαγραφής, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών και εκτός εάν η νομοθεσία της Ε.Ε. ή των κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτεί αποθήκευση. Η MerchantPro μπορεί να χρεώσει τον Πελάτη ένα τέλος για τέτοιες παρεμβάσεις. Η MerchantPro θα παρέχει στον Πελάτη περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ισχύουσα χρέωση και τη βάση του υπολογισμού της εκ των προτέρων.

6.2 Διαγραφή κατά τη λήξη του όρου

Κατά τη λήξη του Όρου, ο Πελάτης δίνει εντολή στη MerchantPro να διαγράψει όλα τα Προσωπικά Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων αντιγράφων) από τα συστήματα της MerchantPro σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η MerchantPro θα συμμορφωθεί με αυτήν την οδηγία το συντομότερο δυνατό και εντός μέγιστης περιόδου 180 ημερών, εκτός εάν η νομοθεσία της Ε.Ε. ή των κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτεί αποθήκευση.

7. Υπηρεσίες τρίτων

Ως μέρος των Υπηρεσιών που παρέχονται στον Πελάτη, η MerchantPro προσφέρει άμεση ενσωμάτωση με ορισμένες δημοφιλείς εφαρμογές και εργαλεία ιστού και παρέχουμε επίσης προσαρμοσμένη ενοποίηση με υπηρεσίες τρίτων, εάν ζητηθεί από τον Πελάτη. Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες ή τα εργαλεία τρίτων που μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης συμμορφώνονται επίσης με τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων. Η MerchantPro δεν θα ευθύνεται σε κανένα επίπεδο για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση εργαλείων συνεργατών ή άλλων εργαλείων τρίτων που χρησιμοποιούνται μαζί με τις Υπηρεσίες MerchantPro.

8. Διάφορα

Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ των διατάξεων της Συμφωνίας και του παρόντος Παραρτήματος, υπερισχύουν οι διατάξεις αυτής της διάταξης.

Πολιτική απορρήτου
Χρησιμοποιούμε cookies για την παροχή της απαραίτητης λειτουργικότητας του ιστότοπου και τη βελτίωση της εμπειρίας σας. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε την Πολιτική cookies μας.