Λογότυπα

Το λογότυπο MerchantPro μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία από τις μορφές που παρουσιάζονται παρακάτω. Για να διασφαλίσετε τη συνέπεια της επωνυμίας, χρησιμοποιήστε μόνο τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα.

Λήψη όλων

Για άλλες μορφές ή ειδικά αιτήματα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@merchantpro.gr

Ελάχιστο μέγεθος

Για να διατηρηθεί η αναγνωσιμότητα και η σαφήνεια, αυτές είναι οι ελάχιστες επιτρεπόμενες τιμές κατά την αλλαγή μεγέθους του λογότυπου MerchantPro.