Αγορά (marketplace)

Με την εφαρμογή Marketplace, μπορείτε να μετατρέψετε το κατάστημα MerchantPro σε μια πλήρως εξοπλισμένη αγορά και να επιτρέψετε σε τρίτους εμπόρους να προσθέσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους μέσω αυτής. Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας αγορά, αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση λογαριασμών πωλητή και πώς μπορούν να επεξεργαστούν τις παραγγελίες τους και τα αυξήσουν τα κέρδη τους μέσω της πλατφόρμας της MerchantPro Hellas