Ρυθμίσεις καταστήματος & διαχείρισης

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές στην πλατφόρμα για να προσαρμόσετε πλήρως το κατάστημα και τον πίνακα διαχείρισης στα μέτρα σας.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις καταστήματος, τα σχέδια καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση στο κατάστημα εφαρμογών (MerchantPro App Store) από τη σελίδα Ρυθμίσεις.

1 ... 20 / 23