Ρυθμίσεις επικοινωνίας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης των στοιχείων επικοινωνίας σας στο κατάστημα, ώστε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών, καθώς και πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τη φόρμα επικοινωνίας, τις εφαρμογές συνομιλίας (συνομιλία σε πραγματικό χρόνο - live chat) και άλλα κανάλια επικοινωνίας μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα επικοινωνίας σας. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες στη σελίδα Στοιχεία επικοινωνίας.