Διαμόρφωση μεθόδων πληρωμής

Οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι διαδικτυακής πληρωμής που διατίθενται στη Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης διαθέσιμες και προσβάσιμες στην πλατφόρμα της MerchantPro Hellas. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε καθεμία από αυτές τις λύσεις πληρωμής στο κατάστημa σας ακολουθώντας τα βήματα στους οδηγούς εγκατάστασης.