Ρυθμίσεις πολλαπλών καταστημάτων

Μάθετε πώς μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πολλαπλών καταστημάτων (Multi Store) για να χρησιμοποιήσετε ένα κοινό απόθεμα και έναν κατάλογο προϊόντων σε πολλά διαδικτυακά καταστήματα που θα συγχρονίζεται ταυτόχρονα μέσω της πλατφόρμας του MerchantPro.