Ρυθμίσεις Domain, SSL & Email

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του τομέα σας (domain), την ανακατεύθυνση (domain redirect), τον τρόπο εγκατάστασης ενός πιστοποιητικού SSL και τη διαμόρφωση των διευθύνσεων email σας.

Μπορείτε να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τους τομείς ή τα πιστοποιητικά SSL που χρησιμοποιούνται για το κατάστημά σας στη σελίδα Domains & SSL.