Διαμόρφωση τομέα (domain)

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τον δικό σας τομέα (domain) για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Δείτε πώς να επιλέξετε ένα κατάλληλο όνομα τομέα, πώς να ρυθμίσετε τους διακομιστές ονομάτων (domain name server - dns) σας ώστε να λαμβάνουν δωρεάν φιλοξενία από την πλατφόρμα MerchantPro ή πώς να ρυθμίσετε τον τομέα σας εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη φιλοξενία ή υπηρεσία φιλοξενίας.